OTVORENE TRGOVINE NA PODRUČJU

     SISKA, PETRINJE I BANOVINE

(popis ćemo ažurirat nakon otvaranja

          svake pojedine trgovine)

 

NEDAVNO OTVORENE PRODAVAONICE:

 

BROJ
PROD. MIP-a

ADRESA PRODAVAONICE

MJESTO

180

Antuna i Stjepana Radića 17, Glina - centar

GLINA

191

Prekopa 69, Glina

GLINA

233

Jukinačka 60, Glina

GLINA

 

 

 

POPIS OTVORENIH PRODAVAONICA:

 

BROJ
PROD. MIP-a

ADRESA PRODAVAONICE

MJESTO

180

Antuna i Stjepana Radića 17, Glina - centar

GLINA

191

Prekopa 69, Glina

GLINA

233

Jukinačka 60, Glina

GLINA

203

203.PRODAVAONA BR.203,Vranovinska cesta 5,Topusko

GVOZD

215

215.PRODAVAONA BR.215,Stjepana Radića 2,Hrv.Dubica

HRVATSKA  DUBICA

141

141.PRODAVAONA BR.141,V.Nazora 50,H.Kostajnica

HRVATSKA KOSTAJNICA

162

162.PRODAVAONA BR.162,Ratka Djetelića 51,H.Kostajnica

HRVATSKA KOSTAJNICA

41

41.PRODAVAONA BR.41,Ante Starčevića 89,Mošćenica

PETRINJA

42

42.PRODAVAONA BR.42,I.Zocha 2,Petrinja

PETRINJA

58

58.PRODAVAONA BR.58,Mali Gradac 99,Mali Gradac

PETRINJA

80

80.PRODAVAONA BR.80,A.Starčevića 73,Mošćenica

PETRINJA

98

98.PRODAVAONA BR.98,Sisačka 24,Petrinja

PETRINJA

207

207.PRODAVAONA BR.207,Ive Maline 118 a,Petrinja

PETRINJA

3

3. PRODAVAONA BR. 3, Franje Lovrića 1, Sisak

SISAK

4

4. PRODAVAONA BR. 4, Kralja Zvonimira 24, Sisak

SISAK

6

6. PRODAVAONA BR. 6, Trg Josipa Mađerića 1, Sisak

SISAK

7

7. PRODAVAONA BR. 7, Frankopanska bb,Sisak

SISAK

14

14.PRODAVAONA BR. 14, Palanjek 46, Palanjek

SISAK

20

20.PRODAVAONA BR.20, Trg 22.Lipnja 4d,Sisak

SISAK

28

28.PRODAVAONA BR. 28, Sisačka 29,Sela

SISAK

29

29.PRODAVAONA BR. 29, Odranska 3,Sisak

SISAK

30

30.PRODAVAONA BR. 30, Galdovačka 138,Sisak

SISAK

35

35.PRODAVAONA BR.35,Gušće 105,Gušće

SISAK

44

44.PRODAVAONA BR.44,Stari Brod 42a,Stari Brod     

SISAK

51

51.PRODAVAONA BR.51,Trg Josipa Mađerića 1,Sisak

SISAK

53

53.PRODAVAONA BR.53,Prelošćica 184,Topolovac

SISAK

56

56.PRODAVAONA BR.56, M.Celjaka 3 P/N,Sisak

SISAK

60

60.PRODAVAONA BR.60,Hrastelnica 190,Hrastelnica

SISAK

68

68.PRODAVAONA BR.68,Desno Željezno 47,Desno Željezno

SISAK

72

72.PRODAVAONA BR.72,Letovanić 124,Letovanić

SISAK

74

74.PRODAVAONA BR.74,M.Celjaka 90,Sisak

SISAK

78

78.PRODAVAONA BR.78,Desno Trebarjevo 246,Martinska Ves 

SISAK

82

82.PRODAVAONA BR.82,Sela 118a,Sela

SISAK

97

97.PRODAVAONA BR.97,Franje Lovrića 5,Sisak

SISAK

101

101.PRODAVAONA BR.101,Luka Lijeva 58,Martinska Ves

SISAK

120

120.PRODAVAONA BR.120,Pokupljanska 12,Sisak

SISAK

130

130.PRODAVAONA BR.130,Odra 178,Sisak

SISAK

135

135.PRODAVAONA BR.135,Savska 38,Sisak

SISAK

148

148.PRODAVAONA BR.148,Berislava Pavičića 21a,Sisak

SISAK

159

159.PRODAVAONA BR.159,Donje Komarevo cesta 4,Donje Komarevo

SISAK

164

164.PRODAVAONA BR.164,Desna Martinska Ves 61,M.Ves

SISAK

168

168.PRODAVAONA BR.168,Kratečko 92,Kratečko

SISAK

190

190.PRODAVAONA BR.190, Lijeva Martinska Ves 82,Martinska Ves ,

SISAK

235

235.PRODAVAONA BR.235,A.Šenoe 2 a,Sisak

SISAK

245

245.PRODAVAONA BR.245,Hrastelnica 228,Hrastelnica

SISAK

249

249.PRODAVAONA BR.249,Jalševačka 135,Topolovac

SISAK

255

255.PRODAVAONA BR.255,Trg Marijana Šokčevića 5,Budaševo

SISAK

262

262.PRODAVAONA BR.262,Trg Ljudevita Posavskog bb,Sisak

SISAK

16

16.PRODAVAONA BR. 16, Matije Gupca 23, Sunja

SUNJA

229

229.PRODAVAONA BR.229,Bobovac 164 a,Bobovac

SUNJA